Működés

Az Alapítvány ügyvezető szerve az alapítók által létrehozott 3 (három) tagú Kuratórium. A kuratóriumi tagokat az Alapítók határozatlan időre választják meg.

A Kuratórium elnöke:
Tőri Csaba

A Kuratórium tagjai:
Oravecz Bertold
Chovanyecz Enikő